De tien voordelen van een gemeenschapstuin

Vertaling van “The Multiple Benefits of Community Gardens

Gemeenschapstuinen hebben een heel scala aan voordelen. Een gemeenschapstuin verbetert de voedselzekerheid van een buurt, het bespaart de gemeente geld en het zorgt voor meer sociale contacten en activiteit in een buurt. In dit artikel een helder overzicht van de verschillende voordelen.

Hierbij een overzicht van de uiteenlopende voordelen van gemeenschapstuinen.

 1. Besparing gemeentelijke kosten
 2. ‘Parken op zakformaat’
 3. Lichaamsbeweging
 4. Verbeterde diëten
 5. Voedselproductie
 6. Het stedelijke ecosysteem
 7. Jeugdeducatie
 8. Culturele kansen
 9. De therapeutische werking van tuinen
 10. Criminaliteitspreventie

1. Besparing gemeentelijke kosten

community_garden1Gemeenschapstuinen zijn economisch voordelig voor lokale overheden:

 • Het ontwikkelen en onderhouden van gemeenschapstuinen is goedkoper dan het ontwikkelen en onderhouden van parken. Dit komt omdat gemeenschapstuinen door de gemeenschap worden onderhouden waardoor de gemeente kan besparen op arbeidskosten voor het groenonderhoud.
 • In Gemeenschapstuinen wordt gft-afval gecomposteerd en gerecycled. Dit verkleind de afvalberg bij de Gemeentereinigingsdienst.
 • Gemeenschapstuinen bieden mensen ruimte om zich terug te trekken van het lawaai en de drukte van de stedelijke omgeving.
 • Het is aangetoond dat gemeenschapstuinen een waardestijging van huizen in de directe omgeving tot gevolg kan hebben doordat mensen graag in de buurt van gemeenschapstuinen wonen.


community_garden22. ‘Parken op zakformaat’

 • Gemeenschapstuinen verfraaien de buurt . Mensen worden zich meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en krijgen meer waardering voor al wat leeft.
 • De belangrijkste componenten voor een fijne leefomgeving zijn veilige straten en toegang tot groene en open plekken, zo bleek uit een peiling onder burgers. In een ander onderzoek gaven eigenaren van kleine bedrijven aan dat de belangrijkste criteria bij het zoeken naar een nieuwe bedrijfslocatie recreatie, parken en open ruimte zijn.
 • Stedelijk groen is echter vaak ongelijk verdeeld en in buurten waar mensen wonen met een laag inkomen is het groen nogal beperkt.

3. Lichaamsbeweging

 • Tuinen kunnen ruimte bieden aan recreatie en lichaamsbeweging. Volgens de American Journal of Preventive Medicine zorgde de ‘creatie van of verbeterde toegang tot plekken voor lichamelijke activiteit gecombineerd met informatieverstrekking’ voor een 48,4% toename in de frequentie van lichamelijke activiteit bovenop een 5,1% gemiddelde toename in aërobische capaciteit, verminderd lichaamsvet, gewichtsverlies, verbeterde flexibiliteit, en een toename in de ervaren energie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA4. Verbeterde diëten

 • Onderzoeken (zoals bijvoorbeeld door Lacky and Associates) laten zien dat gemeenschapstuiniers en hun kinderen gezonder eten en meer voedingsstoffen binnen krijgen dan niet-tuinierende families.
 • Het eten van lokaal geproduceerd voedsel vermindert het aantal astmagevallen, omdat kinderen hanteerbare hoeveelheden van lokale pollen binnenkrijgen, waardoor ze immuniteit opbouwen.
 • Het verhogen van de consumptie van vers lokaal voedsel is een van de beste manieren om loodvergiftiging bij kinderen aan te pakken, evenals blootstelling aan kunstmest en pesticiden.

5. Voedselproductie

 • community_garden0Gemeenschapstuinen bieden toegang tot traditionele producten en voedingsstofrijk eten dat anders onbereikbaar zou blijven voor families en personen met een laag inkomen.
 • Gemeenschapstuinen bieden families en personen zonder eigen grond de mogelijkheid om hun eigen voedsel te produceren. Vaak profiteren tuiniers van de ervaring van ouderen om een aanzienlijke hoeveelheid voedsel voor het huishouden te produceren.
 • Stadslandbouw is 3–5 keer zo productief per hectare als traditionele grootschalige landbouw.
 • Lokale landbouw bespaart grondstoffen door de grondstofketen te verkorten, waardoor er minder gebruik gemaakt wordt van transport en verpakkingen en dus minder brandstof. In 1999 verbouwden vijftien New Yorkse tuinen, verzameld onder de vlag van het City Farms Program van de organisatie Just Food, tegen de 5.000 kilo aan verse groente en fruit. Bijna 50% werd gedoneerd aan gaarkeukens en voedselbanken in de buurt.

6. Het stedelijke ecosysteem

Tuinen helpen de gezondheid van het stedelijke ecosysteem te verbeteren door:

 • regenwater te filteren. Hierdoor helpen tuinen meren, rivieren en grondwater schoon te houden (planten en de micro-organismen met wie ze in symbiose leven helpen om het water te zuiveren en filteren wanneer het door de bodem sijpelt).
 • bodemerosie en afvloeiing te verminderen, waardoor overstromingen verminderen en de stad geld bespaart.
 • het zuurstofgehalte in de lucht te herstellen en te helpen met het verminderen van luchtvervuiling, door middel van de gasuitwisselingssystemen van bladeren en bodem.
 • het ‘warmte-eilandeffect’ te verminderen, zorgen tuinen voor een lager airconditioninggebruik en lagere energierekeningen.
 • De tuinen nemen veel water op en verminderen daarom bij grote en langdurige regenperiodes de overloop van het riool in het oppervlaktewater.

community_garden37. Jeugdeducatie

 • Gemeenschapstuinen kunnen dienen als een openluchtleslokaal waar de jeugd waardevolle vaardigheden kan opdoen, zoals biologie, toegepaste wiskunde, communicatie, verantwoordelijkheid, beweging, verbreding kennis voedsel (kennen = eten) en samenwerking. Ze bieden ook de mogelijkheid om te leren over het belang van gemeenschap, rentmeesterschap en ecologische verantwoordelijkheid.
 • De San Fransisco League of Urban Gardeners uit Californië heeft een programma in Alemany, een gemeenschap met een werkloosheid van 84%. Het biedt 20–25 lokale jongeren gedurende het schooljaar en zo’n 60 in de zomer werk. Ze zijn opgeleid in tuinieren, landschapsarchitectuur, biotoopherstel, arbeidsvaardigheden en leiderschapsontwikkeling.

8. Culturele kansen

 • community_garden4Gemeenschapstuinen bieden unieke kansen om relaties te ontwikkelen binnen en buiten fysieke en sociale grenzen. In plaatsen zoals de Twin Cities , waar grote groepen eerste en tweede generatie immigranten wonen, hebben gemeenschapstuinen gezorgd voor een plek voor:– blootstelling aan culturele tradities tussen de generatie– culturele uitwisseling met andere tuinier– toegang tot gemeenschappen die een andere taal spreken
 • In tuinen in New York die aangesloten zijn bij gemeenschapstuinenvereniging Greenthumb zitten tuiniers uit 45 verschillende landen en allerlei regio’s uit de VS.
 • Uit recent onderzoek is gebleken dat bewoners in groene gebieden, eerder geneigd zijn om deze te gebruiken en als gevolg daarvan eerder geneigd zijn om contact te leggen met buren.

9. De therapeutische werking van tuinen

 • community_garden6Blootstelling aan de groene ruimte vermindert spanning en verhoogt het gevoel van welbehagen en geborgenheid.
 • ‘Een toename van tien procent in groene en open ruimte in de buurt bleek een verlaging van gezondheidsklachten te hebben. Gelijkwaardig aan een vermindering van de leeftijd van de persoon met vijf jaar.’
 • De Vets Garden in Brentwood (Californië) heeft 35 patiënten in dienst, waarvan velen al sinds de Vietnamoorlog niet in staat zijn geweest om een baan te behouden. Sinds het programma gestart is, zijn klinische verblijven significant afgenomen, boeken de tuiniers sneller vooruitgang en zijn ze beter in staat om deel te nemen aan het gewone leven en over te gaan op banen buiten het ziekenhuis.
 • Werkgelegenheidskansen zoals tuinieren en landschapsarchitectuur in de stad zijn toegankelijk geworden voor veteranen en meerdere deelnemers aan het programma zijn zelfs weer naar school gegaan.

10. Criminaliteitspreventie

 • community_garden7Gemeenschapstuinen verhogen een gevoel van gemeenschappelijk eigendom en rentmeesterschap. Ze bevorderen de ontwikkeling van een gemeenschappelijke identiteit en bezieling.
 • Gemeenschapstuinen bieden een focuspunt voor het gemeenschappelijk organiseren en kunnen leiden tot gemeenschappelijke inspanningen om andere sociale problemen op te lossen.
 • Gemeenschapstuinen geven de jeugd een veilige plek om met leeftijdsgenoten om te gaan en kunnen hen bij positieve activiteiten betrekken.
 • Gemeenschapstuinen brengen buurtwachten voort en verhogen de waakzaamheid op straat.
 • Wetenschappelijke studies tonen aan dat criminaliteit afneemt in buurten wanneer de groenruimte toeneemt en dat het aanwezig zijn van groen geestelijke vermoeidheid vermindert, één van de voorlopers van geweldadig gedrag.
 • Gemeenschappelijk tuinieren wordt door veel politiekorpsen erkent als een effectieve criminaliteitspreventiestrategie.
 • ‘In Philadelphia nam het aantal inbraken en diefstallen af met 90 procent, nadat de politie bewoners hielp om leegstaande kavels op te ruimen en er tuinen aan te planten.

Referenties

Alaimo, Katherine., Packnett, Elizabeth., Miles, Richard A., Kruger, Daniel J. (2008). Fruit and vegetable in-take among urban community gardeners. Journal of Education and Behavior 40:2, 94-101.

Been, V. & Voicu, I. (2006). The Effect of Community Gardens on Neighboring Property Values. Law & Eco-nomics Research Paper Series Working Paper No. 06-09. Retrieved October 31, 2006, from http://tpl.org

Blair, Dorothy. (2009). The Child in the Garden: An Evaluative Review of the Benefits of School Gardening. Journal of Environmental Education 40:2, 19.)

Bremer, A., Jenkins, K. & Kanter, D. (2003). Community Gardens in Milwaukee: Procedures for their long-term stability & their import to the city.– Milwaukee: University of Wisconsin, Department of Urban Planning.

Cambell, D., Feenstra, G., & Sharyl, M. (1999). Entrepreneurial community gardens: Growing food, skills, jobs and communities. Oakland: University of California, Division of Agriculture and Natural Resources.

Caspersen, C.J., Bloemberg, B.P., Saris, W.H., Merritt, R.K., Kromhout, D., 1991. The prevalence of selected physical activities and their relation with coronary heart disease risk factors in elderly men: the Zutphen Study. (1985). American Journal of Epidemiology, 133, 1078-1092.

Chicago Botanic Garden and the City of Chicago. (2003). Green connections: A research assessment of com-munity gardening in Chicago. Chicago: City of Chicago.

College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences. University ofIllinois at Urbana – Champaign, Human-Environment Research Laboratory. www.herl.uiuc.edu

Community Food Security Coalition. (October 2003). Urban Agriculture and Community Food Security in the United States: Farming from the City Center to the Urban Fringe. Retrieved July 12, 2011, from http://www.foodsecurity.org

Englander, D. (2001). New York’s community gardens – A resource at risk. Retrieved October 31, 2006, from http://tpl.org

Hlubik, W.T., Hamm, M.W., Winokur, M.A., Baron, M.V., (1994). Incorporating research with community gar-dens: the New Brunswick Community Gardening and Nutrition Program. In: Armstrong, Donna. A survey of community gardens in upstate New York: Implications for health promotion and community development. Health & Place 6 (2000) 319-327.

Krasny, Marianne E. Saldivar-Tanaka, Laura. (2004). Culturing community development, neighborhood open space, and civic agriculture: The case of Latino community gardens in New York City. Agriculture and Human Values 21, 399-412.

Kuo, F., Sullivan, W., Coley, L, & Brunson, L. (1998). Fertile ground for community: Inner-city neighborhood common spaces. American Journal of Community Psychology, 26(6), 823-851.

Kuo, F. & Sullivan, W. (2001a).Aggression and violence in the inner city: Impacts of environment via mental fatigue. Environment & Behavior, 33(4), 543-571.

Kuo, F. & Sullivan, W. (2001b). Environment and crime in the inner city: Does vegetation reduce crime? Envi-ronment and Behavior, 33(3), 343-367.

Kloppenburg, Jack Jr., John Hendrickson and G. W. Stevenson.(1996) Coming Into the Foodshed. Agriculture and Human Values 13:3 (Summer): 33-42. . http://www.wisc.edu/cias/pubs/comingin.PDF

Maller, Cecily., Townsend, Mardie., Pryor, Anita., Brown, Peter., St. Leger, Lawrence. (2005). Healthy nature healthy people: ‘contact with nature’as an upstream health promotion intervention for populations. Health Pro-motion International. 21(1). In: Burls, Ambra. (2007). “People and green spaces: promoting public health and mental well-being through ecotherapy.” Journal of Public Mental Health 6(3). Retrieved July 12, 2011 from CINAHL Plus.

Pollan, Michael. (2008). Farmer In Chief. New York Times Magazine, from

http://www.nytimes.com/2008/10/12/magazine/12policy-t.htm l

Pothukuchi, K. (2003). The Detroit food system: A handbook for community planners. Wayne State

University. Detroit. In: Community Food Security Coalition. (October 2003). Urban Agriculture and Community Food Security in the United States: Farming from the City Center to the Urban Fringe. Retrieved July 12, 2011, from http://www.foodsecurity.org

Schmelzkopf, Karen. (1995). Urban Community Gardens as Contested Space. Geographical Review, 85(3). Retrieved August 11, 2011, from http://www.jstor.org/stable/215279

Sherer, P.M. (2006). The benefits of parks: Why America needs more city parks and open space. Retrieved October 31, 2006, from http://www.tpl.org

Tranel, M. and Handlin, L. (2004). Planting Seeds; Growing Communities. St. Louis: University of Missouri Public Policy Research Center.

The Trust for Public Land. (Winter 2004). The role of parks and greenspace in urban redevelopment. Re-trieved October 31, 2006, from http://www.tpl.org

Ulrich, R.S. 1979. Visual landscapes and psychological well-being. Landscape Res. 4(1):17-23.; Ulrich, Rog-er. (1986). Human responses to vegetation and landscapes. Landscape and Urban Planning. 13 (1986), 29-44. In: Relf, Diane. (1992). “Human Issues in Horticulture”. HortTechnology. 2(2). Retrieved July 19, 2011, from http://horttech.ashpublications.org

 

Stadslandbouw voor iedereen