Doe-participatie? ¿Què es?

Doe-participatie is via verschillende activiteiten samenwerken om een project in te vullen. De inbreng van iedereen draagt bij. Het gaat niet alleen om overleg naar een democratische consensus, maar ook over dingen doen, samen. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat iedereen altijd tezelfdertijd met hetzelfde bezig is, wel dat het project en de doelstellingen gezamelijk zijn.

Vliegveld Tempelhof in Berlijn was een immens groot doe-participatie project
Vliegveld Tempelhof in Berlijn was een immens groot doe-participatie project

Volgende activiteiten vallen daar in ons geval onder: tuinwerkzaamheden, denkmomenten (=vergaderen), contactmomenten (=gewoon elkaar ontmoeten), les volgen en tuinobservatie (=leermomenten) . Er zijn ook andere activiteiten denkbaar. Doe maar een voorstel. Het is doen waar het op aankomt.

En het kan ook thuis. Administratief en promotiewerk of zaaien voor uitplant kan perfect gezellig thuis, achter de stoof in de winter.

Het gemeenschapellijk moment bij uitstek is de Algemene Vergadering waar de hoofdlijnen worden uitgezet.

Besluitvormingsprocedure

Elk lid kan voorstellen op de agenda zetten voor de Algemene Vergadering. Een voorstel wordt goedgekeurd als er geen geargumenteerde bezwaren tegen zijn (by consent).

Als de privébelangen van een lid in conflict komen met een voorstel dat conform is aan de doelstellingen van de Lochtingen dient zij/hij deze belangentegenstelling te melden. De rest van de vergadering kan dan beslissen dat het lid niet kan deelnemen aan de stemming. Bij een ernstig conflict kan het lid ook gevraagd worden niet deel te nemen aan de deliberatie.

Bij een derde behandeling van een geamendeerd voorstel waarin er naar gestreefd werd aan de geopperde bezwaren tegemoet te komen volstaat een meerderheid van twee derden voor goedkeuring.

(besluit aangepast en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 20-09-2015)

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 20 € voor het werkingsjaar 2015 en wordt bij het begin van elk werkingsjaar vastgelegd door de Algemene Vergadering.

ContactMeedoen, meedenken en meebeslissen?
Vul het aansluitingsformulier in.

Feedback:

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s