A well kept secret in Ghent we want to share

Het heeft zijn tijd geduurd… de leraar tuinbouw van de Steinerschool, beheerder van deze tuin was zogezegd ziek. Maar uiteindelijk – nadat we hem gezond en wel betrapten in de tuin – is het ons gelukt om een overeenkomst te bereiken met hem en de directie van de Steinerschool en kunnen we beginnen tuinieren is deze groene woestenij. We mogen het tuinmateriaal van de school gebruiken tegen een redelijke vergoeding. Er is een grote tank met regenwater, een toilet, een ruim tuinhok om te schuilen in de regen… er kan worden gecomposteerd. Opportuniteiten zat. Wie alsnog de groene trein wil halen in de wijk Heirnis-Macharius-Scheldeoord kan zich inschrijven via het Mee doen en mee beslissen. The whistle has been blown.

Biologische waarderingskaart Geopunt

Biologische_Waarderingskaart_Geopunt

Meer biologische waarderingskaarten

De situering van de tuin via Google maps

Waarschijnlijk is dit plekje in de bocht van de Schelde achter de spoorwegbrug het enige lapje grond dat overblijft van de “Heirnesse”, de gemeenschappelijke stalweiden van de vrije boeren die in het Sint-Baafs Dorp woonden aan de Sint-Baafsabdij.

Sint-Baafs Dorp en abdij werden afgebroken op bevel van Keizer Karel om plaats te ruimen voor het Spanjaarden Kasteel. In deze versterkte burcht werden soldaten van de Keizer gestationeerd om de opstandige Gentenaars in de gaten te houden. De vrije boeren verhuisden naar Sint-Amandsberg, wat toen nog op het grondgebied van Oostakker lag, maar bleven wel hun weiderecht op de “Heirnesse” behouden.

In 1847 veranderde de nieuwbakken Belgische regering de wetgeving. Alle gemene grond die niet was verkocht werd toegewezen aan de locale besturen. (De Moor Tine, ‘Avoiding tragedies: a Flemish common and its commoners under the pressure of social and economic change during the eighteenth century’, Economic History Review, 62, 1 (2009), pp. 1–22, p. 7) De stad Gent werd dus eigenaar. Het eilandje werd later verkocht aan de Spoorwegen voor de aanleg van een spoorweg. Het wordt nu nog altijd verhuurd door de NMBS.

Pas in 1887 verloren de Bavenaars definitief hun recht op het gebruik van de gemene gronden.

Waarschijnlijk overstroomde dit stukje grond geregeld voor de Ringvaart werd opengesteld in 1969 en was er daarom niemand in geïnteresseerd. Ook het feit dat het eigendom was van de Belgische Spoorwegen zal wel een rol gespeeld hebben in het behoud ervan.

Stadslandbouw voor iedereen