Geveltuin als protest tegen sociale uitsluiting

In 1991 kwam ik op de Heirnis wonen, in de Snoekstraat. Ik kwam uit de Brugse Poort. Ik ben al sociaal actief sedert eind de jaren zestig. Op den duur wordt dat een gewoonte die je niet meer kan afleren. Zo richtte ik op de Heirnis een buurtcomité tegen racisme op in 1992, samen met M. en D. maar in 2002 moest ik daar verhuizen. In 2008 kwam ik er terug terecht, nu in de Karperstaat. Mijn geveltuin daar is een protest tegen sociale uitsluiting. Niemand die dat blijkbaar weet, daarom leg ik het even uit.

Optreden op buurtfeest van buurtcomité tegen racisme 1992

Wat ik er ook bij moet vertellen, sedert 2002 ben ik een alleenstaande vader met drie kinderen. Ondertussen zijn ze behalve een, het huis uit. In plaats van daarover te klagen heb ik de toestand waar werkmensen soms in verzeild geraken aangeklaagd in een reeks artikelen. Ik kan schrijven. Ik kwam er financieel weer een beetje bovenop en toen begon het weer te kribbelen. Armoede zondert af, ik wou weer onder de mensen komen, terug sociaal actief worden.

Tijdens een wandeling door het Lousbergpark ontdekte ik dat daar ook een binnentuin verscholen zat achter een galerij. Zo rijpte het plan om daar een gemeenschapstuin annex buurt-compostering op te starten tussen de perenbomen. Ik buste een flyer in alle huizen en appartementen van de wijk om via een weblog kandidaten uit te nodigen om mee werken aan dat project.

Flyer rondgedeeld eind 2014

Op de eerste bijeenkomst waren 20 mensen maar we hadden nog geen toezegging van de stad Gent om te tuinieren in de de binnentuin met perenboomgaard. Het was de bedoeling om er aan permacultuur te doen met zorg voor de perenbomen, maar dit werd afgewezen. Het gras tussen de bomen was zogezegd een beschermd grasland. Dat is natuurlijk onzin want het is een kunstmatig aangelegd park. Koeien, schapen geiten hebben er nooit gelopen en zullen er ook nooit lopen. Je zal er geen margriet, beemdooievaarsbek, knoopkruid, reukgras, sint-janskruid, klaproos, korenbloem of bolderik aantreffen, maar wel nog pisbloemen. De pisbloem laat zijn zaden vervoeren door de wind. Dus die vind je overal. En brandnetels staan er ook, die vind je overal waar de grond omgewoeld is.

Zo ziet een natuurlijke bloemenweide er uit

Dit eentonig parkgras is niet te vergelijken met de open hooi- en graslanden van Bourgoyen-Ossemeersen en Rozebroeken die wel nog een grote biodiversiteit herbergen en dus zeer waardevolle natuurgebieden zijn. Ze zijn ontsnapt aan bebouwing en omwoeling omdat ze in de winter overstroomden. Alhoewel de wijk Heirnis ooit wel een gemene weide is geweest net als de Bourgoyen, is die vanaf midden 19de eeuw geleidelijk aan volgebouwd voor stadsuitbreiding. Het Lousbergs werd er al in 1865 gebouwd, maar de perenboomgaard is pas aangeplant na de 1ste Wereldoorlog en het grasperk is toen aangelegd op omgewoelde grond.

Een echt experiment om de biodiversiteit van grasvelden te herstellen kan je zien aan de overkant van de Schelde zo’n kleine 2 km voorbij de sluizen richting Vredesbos en Geboortebos, het HerBioGras project van Hogent en Natuurpunt. Men doet daar nu proeven om uit te zoeken hoe men die weidegrond in de Gentbrugse Meersen moet behandelen om het oorspronkelijke bodemleven te herstellen. Zie onderstaande fotos.

HerBioGras project Hogent en Natuurpunt overzicht
Uitleg bij HerBioGras project

Het vermoeden was dat er iets anders speelde. Dat is nu bevestigd met dat experiment denk ik. Het echte verhaal achter het verbod om te tuinieren in de binnentuin begint eind de jaren negentig. Het Lousberg Gesticht, eigendom van het OCMW, was uitgeleefd. Het OCMW verkocht het in 1999 in twee delen. De voorbouw, werd verkocht aan een projectontwikkelaar die er chique burelen en luxueuze lofts van maakte, de achterkant werd park en buurthuis. Geert Versnick de toenmalige VLD schepen van stadsontwikkeling was verantwoordelijk voor de afwikkeling Dezelfde Geert Versnick die eind 2015 een brunch voor 300 genodigden, gesponsord door immobedrijven organiseerde, terwijl hij binnen de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen besliste over bouwvergunningen. Hij stapte uit de politiek in 2017 na nieuwe onthullingen. Het is duidelijk dat de opsplitsing van het gebouw voorgesneden brood was voor projectontwikkelaars maar ook voor veel problemen zou zorgen. Het volledige verhaal heb ik al eens uit de doeken gedaan, er is meer dan een reukje aan.

Ondertussen doet men ook moeilijk over die 80 jaar oude perenbomen. Ik betwijfel niet dat ze waardevol zijn, maar daarom moeten ze niet achter slot en grendel staan. In de tuin van de Bijlokesite staan appelaars en perelaars die meer dan drie eeuwen oud zijn, en deze tuin is wel voor het publiek toegankelijk. Men houdt er zelfs een Zomerbar.

Schema van de opsplitsing van het vroegere Lousberggesticht

De Groendienst bleef onwrikbaar maar na veel vijven en zessen mochten we toch tuinieren in de binnentuin, maar enkel in bakken op de verharde rand. Om het materiaal van die teeltbakken aan te kopen moesten we subsidies aanvragen en die konden we ten vroegste tegen begin 2016 krijgen. Gelukkig kon ik ondertussen door aandringen bij de directie van de Steinerschool op de Kasteellaan bekomen dat we ook mochten tuinieren op het eilandje achter de sluizen. Zie kaartje hieronder:

Met een groepje van tien, inclusief een buutwerkster, mochten we daar een perceel bewerken. Onze groep noemden we de Lochtingen, omdat het er twee waren. De overeenkomst moest wel elk jaar vernieuwd worden. Een overzicht van ons werk daar in 2015 vind je hier.

Maar daar waren blijkbaar voorwaarden aan verbonden die ons niet vooraf waren mede gedeeld. Een blogposting over het eilandje was in het verkeerde keelgat geschoten van de directie. Hij moest verdwijnen omdat hij te veel ruchtbaarheid gaf aan het bestaan van die groene oase midden in een woongebied. Ik heb gedurende negen jaar een alternatief persagentschap geleid, aan censuur doe ik niet. Op het eilandje zijn we ook beginnen composteren en we hielden er ook een logboek bij.

Maar als je er het administratieve werk bijtelt zoals promotie, verzekering nemen, subsidieaanvraag indienen, contacten met de Buurtwerking en Groendienst enz. dan kwam meer dan 60% van het werk op mijn hals terecht. Na dat seizoen werd ik ziek. Na twee burnouts ben je daar blijkbaar gevoelig aan. Ik vroeg aan J. om de onderhandelingen met de Steinerschool voor het volgende teeltjaar te voeren in mijn plaats. Tot mijn grote verwondering was het resultaat dat ik niet meer mocht mee tuinieren op het eilandje. Het volledige verhaal heb ik ook al eens neergeschreven.

Teeltbak gerealiseerd door de overblijvenden van de Lochtingen in 2016

De bakken heb ik met de hulp van twee andere leden van de groep kunnen opzetten, de afgescheurden hadden wel de subsidie-aanvraag ondertekend maar zagen het werken met de bakken niet zitten, zeiden ze. Toen die bakken in 2016 klaar waren, werd ik terug ziek. En klap op de vuurpijl, toen het teeltjaar in 2017 in de bakken startte wilden de mensen die er eerst niet aan wilden meewerken ineens wel telen in de bakken. Omwille van de geschillen die we gehad hadden, wilden ze mij daar nu ook niet meer bij. Met de zegen van de buurtwerking werd ik voor de tweede maal uitgesloten. Daarom mijn protest tegen sociale uitsluiting.

De binnentuin van het Lousbergpark is een privilege, in de eerste plaats voor de bewoners van de dure lofts. Het is hun achtertuin alhoewel het publiek domein is. De kinderen van de school die nu tijdelijk een onderdak vinden in het park, mogen ook niet in de binnentuin komen. Nochtans had ik in de subsidie-aanvraag duidelijk gestipuleerd dat een deel van de bakken ook een educatieve functie moesten krijgen. Ik had daar al afspraken over gemaakt met de school. Deze afspraken zijn niet nageleefd door Lousmoes, de groep die er nu kruiden teelt. Een gemeenschapstuin zal het nooit kunnen worden want hij is gesloten als de mensen die werken hem zouden kunnen bezoeken. Als er nog eens een hittegolf is kan je er gaan pootje baden in de kleine vijver en de schaduw opzoeken onder de perenbomen. Maar enkel tijdens kantooruren op werkdagen en ook niet tijdens de Gentse feesten, dan is de binnentuin ook afgesloten. Maar niet voor de elite die de sleutel heeft.

Advertenties

Tuinperceel verloedert sedert het gedwongen vertrek van de Lochtingen uit de tuin van de Steinerschool

2016

Hieronder foto’s van het perceel dat oorspronkelijk ter beschikking werd gesteld aan de Lochtingen maar waar de Lochtingen nu buiten gesloten zijn. Ze zijn genomen in Juli. Er is duidelijk weinig op getuinierd.

Lievevrouwebedstro? Opgelet, deze plant heeft fijne kruipende stokwortels en woekert. Het is een cultusplant maar heeft wel de verdienste een goede bodembedekker te zijn. Het is ook winterhard.
Mix van allerlei onkruid.
Mooie Smeerwortel, ook al een woekeraar

Mischien wilden de tuiders de grond wat laten rusten? Kan zin hebben. Maar de verwaarlozing gaat verder in 2017.

Lees verder “Tuinperceel verloedert sedert het gedwongen vertrek van de Lochtingen uit de tuin van de Steinerschool”

Tuinieren zonder sproeien en toch groeit en bloeit het dat het geen naam heeft

De aanhoudende droogte heeft geen vat op de teeltbakken van de Lochtingen, gerealiseerd door Daniël, James en Perre. De bakken moeten niet gesproeid worden omdat ze hun eigen waterreserve hebben onder de teeltaarde. 157 liter regenwater zit aanvankelijk in 20 m regenpijp van 10 cm diameter. 20 cm zeezand dekken de buizen toe. Die laag houdt ook ongeveer 50 liter water vast. Hoe het systeem water afgeeft aan de plantjes lees je hier.

Foto’s van het resultaat

Hieronder vind je fotos van de zes bakken in de binnentuin van het Lousbergpark. Wil je zelf zoiets realiseren in je wijk of wil je meewerken met de Lochtingen in de wijk Heirnis-Macharius, stuur dan een mail naar lochtingen@gmail.com.

Lees verder “Tuinieren zonder sproeien en toch groeit en bloeit het dat het geen naam heeft”

Le déjeuner sur l’herbe in de perenboomgaard van het Lousbergpark

De Lochtingen opent vanaf 10 juli 2016 elke zondagvoormiddag van 9h tot 13h de perenboomgaard in het Lousbergpark (Tarbotstraat, 61A, 9000 Gent) voor picknick. Er zijn vier picknick banken voorzien, maar je kan ook gewoon jouw laken op het gras leggen.

In die binnentuin gaat de Lochtingen ook zes zelfbevloeiende teelbakken van 5 m² opstellen en er is ook plaats voor 16 verticale tuinen van 4 m². Het materiaal voor de teeltbakken wordt gesubsidieerd door ‘Wijk aan Zet’ van de stad Gent.

Zowel als voor het open houden van de tuin, het opzetten van de teeltbakken en het installeren van verticale tuinen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers.

De zondaagse picknick is intussen afgeschaft

Lees verder “Le déjeuner sur l’herbe in de perenboomgaard van het Lousbergpark”

Stoelen tekort op cursus Beginselen van de Permacultuur in de Moestuin

IMG_20151013_175448

Naast zes van de tien leden van het team van de Lochtingen waren er ook zeventien nieuwe mensen aanwezig op de eerste dag van de cursus “Beginselen van de Permacultuur in de Moestuin”. Bert Dhondt van het Voeselbos had gekozen voor een interactieve aanpak en de zaal ging daar heel constructief in mee. Op onze downloadpagina vind je aanvullende lectuur. Lees verder “Stoelen tekort op cursus Beginselen van de Permacultuur in de Moestuin”

Tuinieren zonder grond

Als je zelf geen grond hebt is een gemeenschapstuin natuurlijk de oplossing. In Parijs worden zelfs de straten opengesteld om te tuinieren. Op een week tijd werden daar 280 projecten ingediend.

Video van de Toekomst Fabriek over de eetbare stad in Gent.

Een gemeenschapstuin staat individuele tuintjes niet in de weg. Als je geen grond hebt kan je op je dak, op je balkon, je vensterbank of aan je gevel beginnen tuinieren. Deze individuele tuintjes hebben natuurlijk baat bij gemeenschapstuinen.

daktuin_twee Lees verder “Tuinieren zonder grond”

De tien voordelen van een gemeenschapstuin

Vertaling van “The Multiple Benefits of Community Gardens

Gemeenschapstuinen hebben een heel scala aan voordelen. Een gemeenschapstuin verbetert de voedselzekerheid van een buurt, het bespaart de gemeente geld en het zorgt voor meer sociale contacten en activiteit in een buurt. In dit artikel een helder overzicht van de verschillende voordelen.

Hierbij een overzicht van de uiteenlopende voordelen van gemeenschapstuinen.

  1. Besparing gemeentelijke kosten
  2. ‘Parken op zakformaat’
  3. Lichaamsbeweging
  4. Verbeterde diëten
  5. Voedselproductie
  6. Het stedelijke ecosysteem
  7. Jeugdeducatie
  8. Culturele kansen
  9. De therapeutische werking van tuinen
  10. Criminaliteitspreventie

Lees verder “De tien voordelen van een gemeenschapstuin”

A well kept secret in Ghent we want to share

Het heeft zijn tijd geduurd… de leraar tuinbouw van de Steinerschool, beheerder van deze tuin was zogezegd ziek. Maar uiteindelijk – nadat we hem gezond en wel betrapten in de tuin – is het ons gelukt om een overeenkomst te bereiken met hem en de directie van de Steinerschool en kunnen we beginnen tuinieren is deze groene woestenij. We mogen het tuinmateriaal van de school gebruiken tegen een redelijke vergoeding. Er is een grote tank met regenwater, een toilet, een ruim tuinhok om te schuilen in de regen… er kan worden gecomposteerd. Opportuniteiten zat. Wie alsnog de groene trein wil halen in de wijk Heirnis-Macharius-Scheldeoord kan zich inschrijven via het Mee doen en mee beslissen. The whistle has been blown.

Biologische waarderingskaart Geopunt

Biologische_Waarderingskaart_Geopunt

Meer biologische waarderingskaarten Lees verder “A well kept secret in Ghent we want to share”

Wat liep er mis met de beginnersgroep van december 2014 tot maart 2015?

Tussen de eerste bijeenkomst in Herberg Macharius in december 2014 en Maart 2015 is er een en ander misgelopen, waardoor de beginnersgroep uitdunde. Een persoonlijke evaluatie van de coördinator hieronder.

Hoe is het zo kunnnen mislopen? Er zijn tal van factoren die een rol speelden bij het afkalven van de beginnersgroep:
(1) Ik wou het project zo snel mogelijk doorgeven aan de jongeren in de wijk. Ik vond dat het niet aan mij was en heb toen veel te snel, reeds bij de tweede bijeenkomst, de taak van voorzitter doorgegeven aan een groep jonge mensen die in dezelfde cité woonden in mijn straat. Ook het delegeren van het opzetten van een mailinglist op de tweede bijeenkomst was niet wel overwogen. Ik kende Berre D.V. sedert de jaren negentig. Hij was een regelmatige bezoeker van het internetlab KnoopPunt destijds, zoals vele aankomende informatici die weinig plaatsen vonden in België waar ze iets over Internet konden leren. Hij was ook een van de eigenaars van de luxueuse appartementen in het Lousbergs.

Misschien was mijn grootste fout toen mijn weigering de leiding te nemen. Leiden en lijden, ik zag het niet zitten. Ik kende het van eerdere initiatieven maar al te goed, twee burn-outs later.

(2) Ook duurde het vier maand voor de groep uiteindelijk zicht hadden op een plek om te beginnen tuinieren. In Juni konden we er direct invliegen.

(3) De doelstellingen waren te wazig geformuleerd. Iemand stelde zelfs de samenwerking voor met een puur commercieel project.

Ontwerp voorkant flyer verdeeld in November 2014

Lees verder “Wat liep er mis met de beginnersgroep van december 2014 tot maart 2015?”

Telen in bakken en automatisch bevloeien

Locatie

Praktische Permacultuur

 

Bij het ontwerp van deze bakken is geprobeerd de manier na te bootsen waarop planten in de vrije natuur water opnemen uit de omgeving en uit de grond. Een boom, struik of kruid absorbeert vooral water via zijn wortels langs cappilaire kanaaltjes in de grond wanneer het daar nood aan heeft.

Miezerige regen is ideaal om de grond vochtig te houden maar sproeien  is daarmee niet te vergelijken. Het staat eerder gelijk aan een plensbui en dat is niet goed voor de grond. Klei- en  leemgrond houden vocht lang vast, maar in zandgrond, overwegend in Vlaanderen, zakt het water snel naar de diepere grondlagen, onbereikbaar voor de planten.

Door veel te sproeien spoelt men de wortels, waardoor ze minder gehecht raken. In gronden die geen water kunnen vasthouden worden ook telkens kleine partikels belangrijke mineralen meegesleurd.

Het ontwerp van de bakken maakt gieten overbodig. Bij echt overvloedige regen kan het te veel aan water via een overloop aan de grond terug gegeven worden. Het water dat de plant nodig heeft wordt opgeslagen in een dikke laag zeezand die door een buizenstelsen vochtig wordt gehouden.

Het systeem is gebaseerd op het principe van capilariteit. In de bodem worden capillaire buisjes gevormd door de aaneenschakeling van kleine holten die er tussen de bodemdeeltjes zijn. Het grondwater kan dan via die kanaaltjes opstijgen. Vergelijk met een vloeipapier dat je met een hoekje in de inkt steekt of laat je dweil eens op de rand van je emmer hangen met een tip in het water. Na een tijd krijg je een plas naast je emmer.

Een gedeelte van dat opstijgend water bereikt via de fijnste buisjes zelfs het bodemoppervlak en kan er verdampen. In de bovenste 20-30 cm is er een evenwicht tussen kanaaltjes met opstijgend water, en die met lucht. Dit is ideaal voor de plantenwortels. Uit de kennis van de grootte van de minerale gronddeeltjes kan afgeleid worden dat die kanaaltjes fijner zijn naargelang de grond dichter is.

En dan is er altijd het eeuwige probleem: “Hoeveel keer geef ik de plantjes water?” Dagelijks begoten planten worden afhankelijk van je watergift. Hun wortelstelsel blijft oppervlakkig. Hoe minder men giet hoe dieper planten gaan wortelen. Maar, hoeveel minder? Dit zijn hoofdbrekens die je niet meer hebt met het voorgestelde bakkensysteem. Daar zuigt een plant enkel het water op dat ze nodig heeft. Een stelsel buizen van 100 mm diameter en 20 m. lang kan 157 liter reserve bevatten.

Foto’s met een beetje uitleg

IMG_20150308_175727
Inlaat voor bevloeiingsbuis. Deze buis loopt zig-zag onderaan de bak en is afgesloten met een doorlaatbaar doek. Ze dient tevens als reservoir voor de bevloeiing

Lees verder “Telen in bakken en automatisch bevloeien”

Composthoop met warmtewisselaar, een beknopte inleiding

Deze basisregels van composteren vond ik op de site van Velt. In hun Handboek Ecologisch Tuinieren worden er maar liefst 33 bladzijden aan gewijd (p. 105-138). Een goede video vind je hieronder. Stel vertaling in het Nederlands in als Engels je niet zo ligt. Over de verhouding stikstof/koolstof vind je hier een goed artikel.

Onze groep moet nog ervaring opdoen met composteren, dus nu al direct warmte opwekken met compost is waarschijnlijk wat te hoog gegrepen, maar het kan en het werkt perfect. Lees verder “Composthoop met warmtewisselaar, een beknopte inleiding”